Forældrerådgivning

Forældrerådgivning

Jeg tilbyder rådgivning, undervisning og sparring for forældre som kunne have brug for nye øjne at anskue problem – og konfliktfyldte situationer med deres børn på.


Nogle gange kan man som forælder være i tvivl om hvilke redskaber og metoder man kan anvende i konfliktfyldte situationer med sit barn. Man kan også være i tvivl om hvordan man kan hjælpe ens barn med at tilegne sig de nødvendige færdigheder til selv at løse de problemer som de oftest ender i.


Som adfærdskonsulent kan jeg hjælpe med at få øje på børnenes manglende færdigheder, så det bliver muligt at arbejde effektivt og samarbejdsbaseret omkring brugbare adfærdsændringer for barnet.


Jeg har viden og erfaringer indenfor Low Arousal og AMFUP metoden, som jeg selv dagligt arbejder med gennem mit virke som pædagog, på en specialskole for børn med autisme, ADHD og generelle indlæringsvanskeligheder.


Udbytte af forældrerådgivning kan være:

  • Grundig introduktion og indføring i Low Arousal eller AMFUP
  • Redskaber til at arbejde med konfliktfyldte situationer ved brug af Low Arousal 
  • Konkrete redskaber og handlemuligheder før, under og efter konfliktfyldte situationer
  • Redskaber og metode til at skabe ny indsigt og forståelse for udsatte børns adfærd og kognitive evner gennem analyse af børnenes manglende færdigheder og deres uløste problemer (AMFUP)
  • At vende oplevelsen af skuffelse, utilstrækkelighed eller afmagt som forældre til nye løsningsforslag og muligheder
  • At forhindre, man bliver udbrændt, stresset eller “for påvirket” af konfliktfyldte situationer i hjemmet

Kontakt mig ved at klikke her for en uforpligtende snak omkring jeres udfordring, behov og ønsker.
Konfliktforum.


Konfliktforum  © 2023