Indblik i pædagogisk praksis

Samarbejdsbaseret problemløsning (AMFUP) – Analyse af manglende færdigheder og uløste problemer hos et barn


Jeg anvender AMFUP som metode, når jeg skal analysere mig frem til, i hvilke specifikke situationer børnene typisk kommer i problemer, samt hvilke færdigheder børnene mangler for at kunne løse de problemer, de selv er en del af. 


Når jeg har fundet frem til, hvilke problemer barnet har vanskeligt ved at løse, skal jeg finde frem til, hvilke færdigheder barnet mangler i de specifikke situationer, som problemerne typisk opstår i. Disse færdigheder skal jeg hjælpe barnet med at tilegne sig gennem bl.a. dialog, øvelser og aftaler for handleplaner. 

Barnet inddrages i den fremtidige problemløsningsproces, da det jo er barnet, som selv skal tilegne sig færdigheder til problemløsningen. De bedste løsninger på de tiltag og handleplaner som skal igangsættes, skal laves i samarbejde med barnet. Vi kan som professionelle have en tendens til at tro, at vi ved, hvilke løsninger som er de bedste for børnene, men det er sjældent korrekt. Af den årsag, er det vigtigt, at børnene får medbestemmelse, da det skal være meningsfuldt for dem at lave gode realistiske planer i samarbejde med voksne. 

For at problemløsningen for mennesker med særlig adfærd bliver effektiv og brugbar fremadrettet, kræver det målrettet og struktureret pædagogisk vilje og prioritering i tæt samarbejde med fagpersonale, ledelse og forældre som kan være en del af konflikterne og problemløsningen. 


Jeg kan i mit daglige virke som pædagog mærke og se en betydningsfuld effekt af at bruge AMFUP som analyseredskab. Antallet af konfliktfyldte situationer med børnene er reduceret markant, da jeg i samarbejde med børnene har medvirket til, at børnene har tilegnet sig nye handlemuligheder og færdigheder til at agere anderledes i situationer, de før oplevede som konfliktfyldte. Gennem analyse af børnenes manglende færdigheder og uløste problemer, kan uforudsigelig adfærd blive forudsigelig, og på den måde kan vi planlægge og udvikle pædagogiske tiltag, som arbejder med adfærd og udfordringer for barnet. 


Tryk her for at se hvilke ydelser jeg tilbyder indenfor AMFUP metoden.

Low Arousal

I mit daglige virke som pædagog er jeg meget bevidst om krav og forventninger i konfliktfyldte situationer med børn, som ofte er i affekt eller kan have en truende eller udadreagerende adfærd. Som tommelfingerregel minimerer eller fjerner jeg alle krav og forventninger i konfliktfyldte situationer. Børnene er som regel ikke modtagelige overfor mine krav alligevel i situationen, så jeg gør, hvad jeg kan for at holde intensiteten i konflikten så lav som mulighed, så konflikten ikke bliver optrappet af mig. 

Det er afgørende, at jeg i konfliktfyldte situationer bevarer roen, og så vidt det er muligt, forsøger at nedtrappe konfliktniveauet ved hjælp af forskellige metoder og redskaber. Afledning for den som er i affekt kan være særdeles effektivt for at reducere konfliktens intensitetsniveau. Tilpasning af ydre omstændigheder kan medvirke til en stressreducering for den, som er på er i affekt (lydniveau sænkes, andre børn føres ud af lokalet, lys tilpasses for at berolige osv.) 

For at kunne smitte med ro, er det afgørende, at mit eget affektniveau reguleres, og at jeg ikke går med i barnets affekt, selvom jeg kan blive påvirket følelsesmæssigt undervejs. 


Jeg har de sidste syv år anvendt Low Arousal, og jeg kan erfare at metoden er effektiv i konfliktfyldte situationer, men også særdeles brugbar som forebyggende element i den pædagogiske praksis, eller generelt i mødet med mennesker, som ofte kommer i konflikt og i affekt.

Tryk her for at se hvilke ydelser jeg tilbyder indenfor Low Arousal.

Konfliktforum.


Konfliktforum © 2023