Ledelsessparring

Implementering og forankring af pædagogiske metoder i praksis

Ledelsessparring

Hvis Low arousal og AMFUP som pædagogisk metode for alvor skal gøre en forskel i den pædagogiske praksis, kræver det at ledelsen får foran. 

Det er tidskrævende og kræver høj prioritering som leder at medvirke til at få medarbejdere til at benytte sig af nye pædagogiske metoder i mødet med børn og unge med en problemskabende adfærd. 

Som tidligere leder har jeg gode erfaringer med, hvordan man effektivt kan få medarbejdere til at anvende pædagogiske metoder som arbejdsværktøj og styringsredskab i den pædagogiske praksis. 

Jeg har gennem flere år arbejdet systematisk med implementering og forankring af Low arousal og AMFUP metoden. Som adfærdskonsulent kan jeg derfor bidrage med viden og erfaringer indenfor implementering af Low arousal og AMFUP metoden i den pædagogiske praksis. 

Udbytte og muligheder omkring ledelsessparring hos mig kan bl.a. være:

  • Hjælp til at arbejde strategisk og systematisk med, hvordan du som leder kan bidrage til at få personale til at anvende pædagogiske metoder i jeres praksis 
  • Hjælp og sparring til, hvordan du som leder skaber rum og faglig udvikling om konflikthåndtering af børn og unge med problemskabende adfærd
  • Sparring omkring udfordringer over medarbejdere med begrænset faglighed, som ofte ender i konflikt med børn og unge, og hvordan tackler du som leder den udfordring? 
  • Hvordan du kan hjælpe medarbejderen med tilegnelse af ny viden og kompetence indenfor konflikthåndtering 
  • Hjælp til, hvordan du fastholder forandringer på arbejdspladsen og inddrager ressourcepersoner (medarbejdere) i implementeringsproces


Hvis du som leder er nysgerrig på, hvordan du kan skabe rum for læring og udvikling til at praktisere Low Arousal og AMFUP, i mødet med børn og unge, så kontakt mig, for sparring omkring udfordringen.    


Kontakt mig ved at klikke her for en uforpligtende snak omkring jeres udfordring, behov og ønsker.

Konfliktforum.


Konfliktforum  © 2023