Low Arousal

Effektiv pædagogisk tilgang, som har fokus på at forebygge, håndtere og evaluere konfliktfyldte situationer

Low Arousal

Low Arousal – konfliktnedtrapning 

Low Arousal blev startet af Professor Andrew Mcdonnell i starten af 1990’erne og er blevet kendt i Danmark gennem bl.a. Bo Hjelskov Élven.  


Når vi som professionelle laver en magtanvendelse og dermed ofte optrapper en konflikt med et andet menneske, beskadiger vi relationen til dem, vi er i konflikt med, og den relation kan tage lang tid at få opbygget igen. Kan vi derfor undgå magtanvendelsen og tilbyde alternativer for mennesket i konflikt, skal vi gøre det. Low Arousal kan hjælpe med at få mennesker tilbage i selvkontrol uden at anvende fysisk magt.


Low Arousal er en ikke-voldelig konfliktnedtrappende metode, som grundlæggende handler om at undgå eller nedtrappe voldsomme konfliktsituationer. 


Hvordan undgår du at medvirke til at eskalere en konfliktfyldt situation? Spørgsmålet er afgørende at forholde sig til som aktør i konfliktfyldte situationer.I konfliktfyldte situationer er det afgørende, at du har en nedtrappende adfærd i forhold til barnets, den unges eller borgerens affektniveau. Gennem enkle og brugbare redskaber, kan du være med til at nedtrappe konflikter og medvirke til at hjælpe personen i affekt med at komme i selvkontrol igen. 


Low Arousal-tilgangen tager udgangspunkt i antagelsen, at mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det. I anvendelsen af Low Arousal er det nødvendigt at man som professionel, kan foretage et perspektivskifte, hvor man går fra at mene, at mennesker gør det godt, hvis de vil – til at mene, at mennesker gør det godt, hvis de kan. Perspektivskiftet er afgørende for at kunne forstå og hjælpe mennesker i affekt til at komme i selvkontrol, uden at medvirke til at optrappe konfliktens niveau i konflikten. Det er væsentligt, at man ikke lægger ansvaret for konflikter og problemskabende adfærd over på personen i affekt. Det er de professionelles ansvar og opgave at udarbejde en pædagogisk plan, der minimerer risikoen for, at et menneske i affekt mister selvkontrollen igen. 


Kravtilpasning og forventninger er afgørende elementer i konfliktfyldte situationer, når man arbejder med Low Arousal. Det er afgørende, at man er i stand til at tilpasse krav og forventninger ud fra det affektniveau, som vi møder hos et andet menneske i en konflikt. 

For at kunne hjælpe andre mennesker tilbage i selvkontrol, er man også nødt til selv at være i ro og være komfortabel med at være en aktiv del af konflikten. Vejrtrækning, afledning og andre redskaber kan anvendes som elementer til at nedskalere tilspidsede konflikter. 


Vi kan ikke undgå konflikter, når vi anvender Low Arousal, men vi kan reducere antallet af tilspidsede konflikter ved hjælp af metoden og hjælpe mennesker med at reducere deres stressniveau i konflikten uden at anvende magt og fysik.


Tryk her hvis jeg skal kontakte dig omkring undervisning, oplæg eller andet vedrørende Low Arousal.


Læs mere om hvordan jeg arbejder med Low Arousal i mit arbejde som pædagog – Klik er.Konfliktforum.


Konfliktforum © 2023