Om Anders

Om Anders 


Jeg er uddannet pædagog og har altid været nysgerrig omkring det pædagogiske arbejde med mennesker, der har en anderledes adfærd end mig selv. 


I 2016 var jeg på et Kursus i Konflikthåndtering og der blev jeg for første gang præsenteret for Low Arousal og AMFUP som pædagogiske metoder, man kunne anvende i mødet med børn og unge med problemskabende adfærd. Efter kurset fangede metoderne mig med det samme, og jeg begyndte at anvende Low Arousal i konfliktfyldte situationer. Jeg oplevede, at metoden var effektiv og nem at anvende for mig, da jeg generelt er rolig i konfliktfyldte situationer, og jeg oplevede, at min ro smittede dem, som jeg var i konflikt med. Min ro medvirkede til en stressreducering og nedskalering i konfliktens niveau. Antallet af konfliktsituationer i mødet med udsatte børn og unge blev færre for mig efterfølgende, og jeg mener, at jeg i dag er dygtig til at forebygge eskalerende konflikter, samt håndtere tilspidsede konflikter ved hjælp af Low Arousal. 


AMFUP (Analyse af manglende færdigheder og uløste problemer) anvender jeg som analyseredskab, når jeg skal identificere, hvilke færdigheder børn mangler i de problemfyldte og udfordrende situationer de oftest færdes i. AMFUP hjælper mig som professionel til at identificere de færdigheder, barnet mangler i de situationer, der er svære for barnet, og som systematisk enten kan undgås eller arbejdes med som pædagogisk udvikling for det enkelte barn/unge.  


I mit nuværende arbejde som pædagog på en skole for børn med Autisme, ADHD og generelle indlæringsvanskeligheder, oplever jeg ofte at blive verbalt truet, sparket på, spyttet på, råbt af osv. Selvfølgelig bliver jeg påvirket af en konfliktfyldt situation, men jeg handler sjældent følelsesmæssigt i selve situationen. Low Arousal og AMFUP hjælper mig i det pædagogiske arbejde, og giver mig redskaber til at agere professionelt og hensigtsmæssigt i konfliktfyldte situationer, med mennesker med en problemskabende og til tider voldelig adfærd. 


Jeg har brugt de sidste syv år på at arbejde som leder og pædagog, med bl.a. Undervisning af Low Arousal og AMFUP for personalegrupper. Jeg har erfaring med, hvordan man implementerer og forankrer metoderne i en pædagogisk praksis, hvor der arbejdes med mennesker, som har en udadreagerende og problemskabende adfærd. 


Konfliktforum.dk er oprettet med det formål at udbrede min erfaring og viden omkring mennesker med problemskabende adfærd. Jeg tror på, at mennesker gør det rigtige hvis de kan, og hvis ikke, skal de have hjælp til at gøre det rigtige. Jeg bestræber mig på at behandle alle jeg møder ordentligt, uagtet om jeg bliver mødt med voldelig eller problemskabende adfærd. 


Privat bor jeg i Humlebæk med min kone Andrea og mine to piger Vega og Solvej. 


Konfliktforum.


Konfliktforum © 2023