Situationsanalyse og observation hos jer

Situationsanalyse og observation hos jer 


Observation og analyse af børn og unge med særlig adfærd i udvalgte situationer

Jeg tilbyder observation og situationsanalyse i udvalgte situationer for fagprofessionelle og forældre, der har brug for nye øjne på en kompleks og udfordrende adfærd eller problemstilling hos børn og unge med en særlig adfærd.

Efter endt observation tilbydes sparring og rådgivning til nye måder at tilgå udfordringen på ud fra Low Arousal og AMFUP metoden. 

Observationen vil medvirke til at i som forældre, personalegruppe eller leder får nye øjne på den bekymrende og problematiske ageren og adfærd, så vi sammen kan skabe bedre forståelse og indblik i udfordringer og problemer. Gennem tæt samarbejde kan vi i fællesskab få viden og skabe muligheder for, at hjælpe barnet eller den unge med at handle og agere anderledes fremadrettet. 

Udbytte af observation og situationsanalyse kan være:

  • Grundig introduktion og indføring i Low Arousal – og eller AMFUP
  • Indblik og forståelse for kravtilpasning og affektniveau
  • Nye øjne og ideer til handlemuligheder og løsninger før, under og efter konfliktfyldte situationer 
  • Udarbejdelse af pædagogiske planer for børn med en særlig adfærd. Planerne kan medvirke til en effektiv adfærdsændring samt færre konflikter til gavn for både børn, forældre og medarbejdere
  • Forhindre udbrændthed, stress og negativ påvirkning af konfliktfyldte situationer på sin arbejdsplads eller i hjemmet 
  • Reducere antallet af konfliktfyldte situationer medarbejderen, forældrene eller lederen er en del af, samt udvikle færdigheder til at håndtere udvalgte situationer anderledes fremadrettet 


Hvis i er interesserede i, at jeg observerer jeres udfordring eller problemstilling og kommer med nye øjne og ideer, så kontakt mig her for en uforpligtende snak.

Konfliktforum.


Konfliktforum © 2023