Supervision

Jeg tilbyder Supervision bygget op omkring faglige problematikker og udfordringer i den pædagogiske praksis. Low Arousal er metoden, som supervisionen tager udgangspunkt i. Jeg bestræber mig altid på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor der er plads til forskellige holdninger, og hvor tonen blandt deltagerne forbliver tryg og konstruktiv. Som supervisor skaber jeg tydelige rammer, regler og afstemmer forventninger med deltagerne inden start.  

Supervision hos mig er et fagligt forum, hvor forskellige handlemuligheder og ideer til problemløsninger kan opstå og medføre til brugbare løsninger i fremtiden. 


Supervisionen kan tage udgangspunkt i fagprofessionelles egen ageren i konfliktfyldte situationer, og bl.a. omhandle følgende spørgsmål: 

  • Hvordan påvirker konfliktfyldte situationer os som personalegruppe?
  • Hvordan kan vi bruge Low Arousal fremadrettet som forebyggende arbejdsmetode, inden situationen spidser til? 
  • Hvordan kan vi ved hjælp af Low Arousal agere anderledes som professionelle, hvis vi oplever de samme konflikter igen og igen? 

Udbytte af Supervision hos mig kan være:

  • At styrke den enkeltes og kollegiale faglige identitet
  • At få øje på skjulte ressourcer og styrker individuelt og kollegialt 
  • At anvise og få øje på nye handlemuligheder og veje at gå ift. faglige og personlige problemer og udfordringer 
  • At sikre, at den pædagogiske kvalitet forbliver høj og udvikles kontinuerligt 
  • At vende oplevelsen af skuffelse, utilstrækkelighed eller afmagt hos professionelle til nye løsningsforslag og muligheder
  • At forhindre, man bliver udbrændt, stresset eller “for påvirket” af konfliktfyldte situationer på sin arbejdsplads eller i hjemmet
  • At bidrage aktivt til problemløsning og håndtering af problemer og udfordringer i den pædagogiske praksis 

Gennem supervision hos mig kan jeg hjælpe personalegrupper med at skabe overblik, klarhed og bevægelse væk fra fastlåste forestillinger eller udfordringer, som virker uoverskuelige. 

For at Supervisionen bliver konstruktiv, tryg og brugbar for deltagerne og jeg, ville det være brugbart, hvis i har mulighed for at sende mig et anonymiseret problem eller sagsbeskrivelse inden start. 

Kontakt mig ved at klikke her for en uforpligtende snak omkring supervision hos jer.Konfliktforum.


Konfliktforum  © 2023