Undervisning og kursus


Jeg tilbyder undervisning, oplæg eller kursusforløb for personalegrupper, forældre og andre, der kunne have interesse i at dygtiggøre sig indenfor Low Arousal og Samarbejdsbaseret problemløsning (AMFUP metoden).

Mine ydelser kan bruges i alt pædagogisk arbejde der vedrører børn og unge med en bekymrende adfærd. I mine ydelser får alle deltagere en grundlæggende viden om Low Arousal eller Samarbejdsbaseret problemløsning, samt konkrete værktøjer til at begå sig i den hverdag, man befinder sig i. 

Undervisning, øvelser og de redskaber I får med fra undervisningen, vil blive formet og planlagt så det passer jeres virkelighed.

Udbytte af undervisning, kursus eller oplæg hos mig kan være: 

  • Grundig introduktion og indføring i Low Arousal eller samarbejdsbaseret problemløsning (AMFUP metoden)
  • Indblik og forståelse for kravtilpasning og affektniveau 
  • Hjælp til at arbejde med sit eget affektniveau for at kunne håndtere konfliktfyldte situationer anderledes fremadrettet 
  • Redskaber til at arbejde med konfliktfyldte situationer ved brug af Low Arousal 
  • Konkrete redskaber og handlemuligheder før, under og efter konfliktfyldte situationer 
  • Konkrete metoder til at skabe en faglig konstruktiv evalueringskultur efter konfliktfyldte situationer (gælder for personalegrupper/ledelse)
  • Redskaber og metode til at udvikle brugbare forebyggende tiltag i et konfliktfyldt miljø for at reducere voldsomme konfliktsituationer 
  • Redskaber og metode til at skabe ny indsigt og forståelse for udsatte børns adfærd og kognitive evner gennem analyse af børnenes manglende færdigheder og deres uløste problemer (AMFUP metoden)

Rammen og omfanget for undervisning/oplæg eller kursusforløbet tilrettelægges ud fra jeres aktuelle behov.


Kontakt mig her, så jeg kan hjælpe jer med jeres udfordring.


Konfliktforum.


Konfliktforum  © 2023